Kleintje Designs Logo

Onze geüpdate website is online. We zijn de laatste plooien nog aan het gladstrijken. Lukt er iets niet? Stuur ons dan een email en we helpen je graag verder (info@kleintjedesigns.nl).

Bijbelteksten voor op een Geboortekaartje

We komen vaak Bijbelteksten tegen op geboortekaartjes. Kijk je op deze pagina, dan ben je ongetwijfeld op zoek naar zo’n tekst voor op het geboortekaartje van jullie kindje. Er zijn natuurlijk super veel opties, dus hoe vind je nou die speciale bijbeltekst die precies jullie gevoelens verwoordt, of die veel voor jullie als aankomende ouders betekent? Daar willen we jullie mee helpen.

We hebben een uitgebreid overzicht gemaakt van allerlei verschillende Bijbelteksten die geschikt zijn voor op een geboortekaartje. Je hoeft er alleen nog maar eentje uit te kiezen!

Soms zetten we ook een Engelse vertaling van het vers erbij, als die in het Engels prachtig is opgeschreven. Regelmatig vonden we ook Bijbelvertalingen die je niet vaak tegenkomt waarbij een bepaald vers wel heel mooi naar voren kwam. 

Heb je een tekst uitgekozen? Vergelijk dan gemakkelijk hoe het in verschillende vertalingen is opgeschreven. Gebruik daarvoor onze links naar websites waar je dat eenvoudig kunt doen.

Een super uitgebreid overzicht met algemene geboorteteksten en songteksten, in het Nederlands én in het Engels, vind je bij onze blogpost Geboortegedichtjes.

Bijbelteksten voor op een geboortekaartje: hier vind je een groot overzicht van allerlei prachtige teksten uit de Bijbel die geschikt zijn.

Bijbelteksten voor op een geboortekaartje | Inhoudsopgave

Lijst met Bijbelvertalingen

Soms zie je door de bomen het bos niet meer, zóveel verschillende vertalingen zijn er tegenwoordig. Wij kijken vooral naar waar de tekst het mooist verwoord wordt. Daarnaast kun je zelf de verzen ook in meerdere vertalingen naast elkaar zetten op vergelijkingssites (zoals deBijbel.nl). Soms zullen we meteen meerdere vertalingen weergeven en regelmatig zullen we ook een Engelse vertaling erbij zetten, want daar staan deze Bijbelteksten vaak ook prachtig in verwoord.

Overzicht van Bijbelvertalingen:

BGT: Bijbel in Gewone Taal (2014)

SV: Statenvertaling (1637)

HSV: Herziene Statenvertaling (2010, 2017)

NBV: Nieuwe Bijbelvertaling (2004)

NBG: NBG-vertaling (1951)

NIV: New International Version (2011)

Het Boek (1987)

The Message (2002)

ESV: English Standard Version (2001)

NLT: New Living Translation (2015)

Naast Nederlandse vertalingen zijn er ook Friese, Groningse en Twentse (momenteel niet online te raadplegen) vertalingen. Dit kan weer een extra dimensie meegeven, als jullie uit een van die regio’s komen.

Bijbelteksten voor op een geboortekaartje uit het Nieuwe Testament

Mattheüs 18:10

Kijk niet neer op een van deze kleinen. Ik zeg jullie: hun beschermengelen in de hemel staan altijd voor mijn hemelse Vader. (GNB)

See that you don’t look down on one of these little ones, because I tell you that in heaven their angels continually view the face of My Father in heaven. (HCSB)

Mattheüs 19:14

“Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.” (NBV)

But Jesus said, “Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven.” (ESV)

“Let the children alone, don’t prevent them from coming to me. God’s kingdom is made up of people like these.” (The Message)

John 1:16

Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. (NBV)

Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade. (NBG51)

From his abundance we have all received one gracious blessing after another. (NLT)

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (NBV)

For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. (ESV)

Romeinen 15:13

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige geest. (NBV)

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes. (NBG51)

Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. (NASB)

1 Korintiërs 13:4-7

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. (NBV)

Love is patient, love is kind.
It does not envy, it does not boast, it is not proud.
It does not dishonor others, it is not self-seeking,
it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.
Love does not delight in evil but rejoices with the truth.
It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
Love never fails. (NIV)

Efeziërs 2:10

We zijn het werk van God, hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat hij heeft voorbereid. (GNB)

Efeziërs 3:16b-19

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. (NBV)

I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Your roots will grow down into God’s love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God’s people should, how wide, how long, how high, and how deep his love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. (NLT)

Jakobus 1:17

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. (NBV) Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. (NASB)

Bijbelteksten voor op een geboortekaartje uit het Oude Testament

Deuteronomium 11:19

Zorg ervoor dat jullie kinderen die regels goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat. (BGT)

Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. (NBV)

Jozua 1:9b

Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat. (BGT)

Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij. (NBV)

Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the LORD your God will be with you wherever you go. (NIV)

Strength! Courage! Don’t be timid; don’t get discouraged. God, your God, is with you every step you take. (The Message)

Jozua 24:15

In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen. (NBV)

Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! (HSV)

But as for me and my household, we will serve the Lord. (NIV)

Numeri 6:24-26

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over
u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en
u vrede geven. (NBV)

De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en
zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en
geve u vrede. (NBG51)

“The LORD bless you and keep you;
the LORD make his face shine on you
and be gracious to you;
the LORD turn his face toward you and give you peace.” (NIV)

1 Kronieken 16:34

Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. (NBV)

Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. (NBG51)

Give thanks to the Lord, for he is good;
his love endures forever. (NIV)

Job 33:4

De geest van God heeft mij gemaakt,
de adem van de Ontzagwekkende doet mij leven. (NBV)

The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. (ESV)

Psalmen 22:10-11

U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald,
mij aan haar borsten toevertrouwd,
bij mijn geboorte vingen uw handen mij op,
van de moederschoot af bent u mijn God.

Alleen vers 10:
When I left the womb you cradled me;
since the moment of birth you’ve been my God. (The Message)

Psalmen 23:1

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets. (NBV)

Psalmen 23:1-3

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij heeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam. (NBV)

Psalmen 23:1-4

The LORD is my shepherd;
I shall not want.
He maketh me to lie down in green pastures:
he leadeth me beside the still waters.
He restoreth my soul:
he leadeth me in the paths of righteousness
for his name’s sake.
Yea, though I walk through
the valley of the shadow of death,
I will fear no evil: for thou art with me;
thy rod and thy staff they comfort me. (KJV)

God, my shepherd!
I don’t need a thing.
You have bedded me down in lush meadows,
you find me quiet pools to drink from.
True to your word,
you let me catch my breath
and send me in the right direction.

Even when the way goes through
Death Valley,
I’m not afraid
when you walk at my side.
Your trusty shepherd’s crook
makes me feel secure. (The Message)

Psalmen 34:9

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. (NBV)

Taste and see that the Lord is good.
Oh, the joys of those who take refuge in him! (NLT)

Psalmen 34:15

Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na. (NBV)

Psalmen 91:4

Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild. (NBV)

Psalmen 91:11

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat. (NBV)

He ordered his angels
to guard you wherever you go.
If you stumble, they’ll catch you;
their job is to keep you from falling. (The Message)

Psalmen 92:5

U verheugt mij, HEER, met uw daden,
ik juich om wat uw hand verricht. (NBV)

How magnificent are Your works, LORD, how profound Your thoughts! (HCSB)

Psalmen 92:12-14

De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op. (NBV)

The righteous flourish like the palm tree
and grow like a cedar in Lebanon.
They are planted in the house of the LORD;
they flourish in the courts of our God. (ESV)

Psalmen 100:3

Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. (NBV)

Zeg: “Ja, de Heer is God.
Hij heeft ons gemaakt.
Wij zijn van hem,
wij zijn zijn volk.
Hij zorgt voor ons,
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.” (BGT)

Psalmen 121: 5, 7

De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid. (NBV)

Psalmen 121: 5-7

De Heer beschermt je.
Hij gaat met je mee,
bij hem ben je veilig.
Er overkomt je geen kwaad,
niet overdag en niet in de nacht.
De Heer zal je steeds beschermen,
het kwaad zal je niet raken.
De Heer beschermt je,
overal, waar je ook gaat,
je leven lang. (BGT)

The LORD himself watches over you!
The LORD stands beside you as your protective shade.
The sun will not harm you by day,
nor the moon at night.
The LORD keeps you from all harm
and watches over your life. (NLT)

Psalmen 127:3

Kinderen zijn een geschenk van de HEER,
de vrucht van de schoot is een beloning van God. (NBV)

Ook kinderen zijn een geschenk van de Heer,
je krijgt ze van hem. (BGT)

Behold, children are a heritage from the LORD, the fruit of the womb a reward. (ESV)

Psalmen 127:3-5

Behold, children are a heritage from the LORD,
the fruit of the womb a reward.
Like arrows in the hand of a warrior
are the children of one’s youth.
Blessed is the man who fills his quiver with them!
He shall not be put to shame
when he speaks with his enemies in the gate. (ESV)

Psalmen 139:1-2

You have searched me, Lord,
and you know me.
You know when I sit and when I rise;
you perceive my thoughts from afar. (NIV)

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten. (NBV)

Psalmen 139:13-14

For you created my inmost being;
you knit me together in my mother’s womb.
I praise you because I am fearfully and wonderfully made;
your works are wonderful,
I know that full well. (NIV)

U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. (NBV)

Psalmen 139:16

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. (NBV)

Your eyes saw my unformed body;
all the days ordained for me were written in your book
before one of them came to be. (NIV)

Psalmen 145:9

Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping. (NBV)

Prediker 11:5

Je weet niet wanneer de wind gaat draaien, je weet niet hoe het leven groeit in de buik van een vrouw; zo weet je ook niet wat de almachtige God allemaal doet. (GNB)

As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother’s womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things. (NIV)

Prediker 31:10b

Ze is meer waard dan de mooiste edelstenen. (BGT)

She is worth far more than rubies. (NIV)

She is far more precious than jewels. (ESV)

Jeremia 1:5

Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. (NBV)

Jeremia 29:11

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (NBV)

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. (NBG51)

For I know the plans I have for you,” declares the LORD, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. (NIV)

Jeremiah 31:3

Ik heb je altijd liefgehad, mijn
liefde zal je altijd vergezellen. (NBV)

I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with unfailing kindness. (NIV)

Jesaja 43:1b

Ik heb je bij je naam geroepen,
je bent van mij! (NBV)

Ik heb jou je naam gegeven,
jij bent van mij! (BGT)

I have called you by name,
you are mine. (esv)

Jesaja 48:17b

Ik ben de HEER, jullie God,
die jullie onderricht in je eigen belang,
die jullie leidt op de weg die je gaat. (NBV)

I am the LORD your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. (NIV)

Jesaja 49:16a

Ik heb je in mijn handpalm gegrift. (NBV)

Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift. (NBG51)

Behold, I have engraved you on the palms of my hands. (ESV)

1 Samuel 1:27

Om deze zoon heb ik gebeden, en de HEER heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. (NBV)

Spreuken 3: 5-6

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg. (NBV)

Spreuken 14:26

Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen,
het biedt je kinderen een schuilplaats. (NBV)

Als je eerbied hebt voor de Heer, ben je veilig, en ook je kinderen zullen veilig zijn. (BGT)

In the fear of the LORD is strong confidence: and his children shall have a place of refuge. (KJV)

Spreuken 19:21

Een mens maakt allerlei plannen,
wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER. (NBV)

Mensen bedenken zelf wat ze willen doen,
maar de Heer bepaalt wat er gebeurt. (BGT)

Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the LORD that will stand. (ESV)

Spreuken 22:6

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet afwijken wanneer het oud geworden is. (NBV)

Point your kids in the right direction—
when they’re old they won’t be lost. (The Message)

Spreuken 31:25

Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid,
de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet. (NBV)

She is clothed with strength and dignity,
and she laughs without fear of the future. (NLT)

Bronnen & Meer Lezen | Bijbelteksten voor op geboortekaartje

Meer over geboortekaartjes

4 tips voor wanneer je jouw baby meeneemt op de fiets

Het is een geweldige ervaring om je baby mee te nemen op de fiets. Het stelt je in staat om samen van de buitenlucht te genieten en je baby te laten kennismaken met de wereld om hem heen. Maar het is belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor

Andere artikelen

1 gedachte over “Bijbelteksten voor op een Geboortekaartje”

  1. Pingback: 15 leukste versjes voor op een geboortekaartje | Geboorte versjes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen